Bán đất vườn cà phê giá ngộp giá cũ (700)nay bán giá ngộp 550 cả lô đất tổ 16 lộc thắng trích lục trên đất đã trồng ít cây bơ và sâu riêng... đường thuận tiện, cách buôn tầm 500 m.... mông gặp khach thiện chí muốn mua (0364411***

Thương lượng giá   

Mô tả bất động sản

Bán đất vườn cà phê giá ngộp giá cũ (700)nay bán giá ngộp 550 cả lô đất tổ 16 lộc thắng trích lục trên đất đã trồng ít cây bơ và sâu riêng... đường thuận tiện, cách buôn tầm 500 m.... mông gặp khach thiện chí muốn mua (0364411*** Hiện số)
Bán đất vườn cà phê giá ngộp giá cũ (700)nay bán giá ngộp 550 cả lô đất tổ 16 lộc thắng trích lục trên đất đã trồng ít cây bơ và sâu riêng... đường thuận tiện, cách buôn tầm 500 m.... mông gặp khach thiện chí muốn mua (0364411*** Hiện số)

Gợi ý khách hàng tiềm năng

Bán đất cho sản xuất tại Toàn Quốc

Xem tất cả