Cần bán Vườn bờ lá huyện bảo lâm,tỉnh lâm đồng diện tích 9sào 7 sổ ₫ầy ₫ủ vườn cà phê đẹp chưa qua đầu tư giá 800trieu 1sao TL.quý ac quan tâm vui lòng gọi 0395127***

Thương lượng giá   

Mô tả bất động sản

Cần bán Vườn bờ lá huyện bảo lâm,tỉnh lâm đồng diện tích 9sào 7 sổ ₫ầy ₫ủ vườn cà phê đẹp chưa qua đầu tư giá 800trieu 1sao TL.quý ac quan tâm vui lòng gọi 0395127*** Hiện số

Gợi ý khách hàng tiềm năng

Bán đất cho sản xuất tại Bảo Lâm

Xem tất cả