Cho thuê đất cho sản xuất tại Việt Nam, 100 - 150 m2

Hiện có 3 bất động sảnbđs