Cho thuê đất cho sản xuất tại Việt Nam, 150 - 200 m2

Hiện có 2 bất động sảnbđs