Cho thuê đất cho sản xuất tại Việt Nam, 200 - 250 m2

Hiện có 3 bất động sảnbđs