Cho thuê đất cho sản xuất tại Việt Nam, 250 - 300 m2

Hiện có 3 bất động sảnbđs