Nhà Đất Mặt Bằng 1000M212,5X80Ql1A,mặt Tiền,trung Tâm,ngã 4 Lớn,bùng Binh 2 Chiều

35tr 1000m2
35tr Thương lượng giá   

Mô tả bất động sản

Nhà Đất Mặt Bằng 1000M212,5X80Ql1A,mặt Tiền,trung Tâm,ngã 4 Lớn,bùng Binh 2 Chiều

Gợi ý khách hàng tiềm năng

Cho thuê đất nền tại Vĩnh Long

Xem tất cả

Không có gợi ý nào phù hợp