Chính sách bảo mật

a) Các thông tin mà Bdsvn.net thu thập
Mọi thông tin mà Bdsvn.net thu thập chỉ nhằm cho một mục đích duy nhất đó là cung cấp cho người dùng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng tối đa mong muốn cũng như nhu cầu của người dùng.
Bdsvn.net thu thập thông tin theo những cách như sau:
- Thông tin mà người dùng cung cấp cho Bdsvn.net khi đăng ký tài khoản như tên, địa chỉ email, số điện thoại… được dùng để lưu trữ với tài khoản cá nhân nhằm đưa ra các tư vấn cũng như phục vụ người dùng một cách tốt nhất.
- Bdsvn.nettự động thu nhập thông tin trong quá trình sử dụng: khi người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bdsvn.net, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như:
  + Chi tiết lịch sử mọi hoạt động của bạn khi sử dụng dịch vụ của Bdsvn.net.
  + Thông tin về loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian truy cập, địa chỉ IP mà người dùng sử dụng…
  + Ngoài những cách trên, Bdsvn.net còn thu thập thông tin từ những đối tác, bên thứ ba có liên kết dịch vụ với sản phẩm ví dụ như mạng xã hội facebook. Khi bạn chấp nhận bên thứ ba được liên kết với tài khoản Bdsvn.net có nghĩa là bạn cũng chấp nhận Bdsvn.net lấy những thông tin của bên thứ ba để làm thông tin cá nhân của người dùng
b) Phương thức sử dụng thông tin thu thập
- Bdsvn.net sử dụng các thông tin bạn cung cấp và thu thập tự động để hoạt động, duy trì và cải thiện sản phẩm dịch vụ một cách tốt nhất. Với thông tin thu được chúng tôi tự tin cung cấp cho bạn những dịch vụ đáp ứng đúng với mong muốn và nhu cầu của người dùng nhất có thể.
- Bdsvn.net sẽ dùng địa chỉ email và số điện thoại của người dùng cho việc thông báo về những dịch vụ mới hay để giải quyết những vấn đề về vi phạm bạn quyền hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ từ người dùng.
- Ngoài ra với những thông tin tự động mà Bdsvn.net thu thập được, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn cách thức hoạt động và sở thích của người dùng để cải thiện trải nghiệm các dịch vụ cũng như tạo các chức năng mới phù hợp hơn.
- Cuối cùng các thông tin cá nhân cơ bản sẽ được Bdsvn.net sử dụng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dùng sau này khi có những kiện cáo liên quan đến tài khoản cá nhân.
c) Bảo mật thông tin
- Bdsvn.net cam kết luôn đặt bảo mật thông tin của người dùng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn có các biện pháp an ninh mạnh mẽ và công nghệ cao để bảo vệ thông tin cá nhân người dùng tránh khỏi hành vi truy cập trái phép, sửa đổi hay phá hoại từ bất cứ ai dưới bất cứ hình thức nào.
- Ngoài chính bản thân người dùng thì chỉ những người có thẩm quyền của Bdsvn.net mới có quyền truy cập được vào tài khoản cá nhân của người dùng với mục đích quản lý cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn khi có thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ hoặc tranh chấp tài khoản.
- Tuy nhiên Bdsvn.net chỉ có thể hạn chế một cách tối đa sự xâm phạm tài khoản bất hợp pháp của người dùng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có ai có thể vượt qua các biện pháp bảo mật này hoặc sử dụng thông tin cá nhân công khai của bạn cho các mục đích khác. Bdsvn.net không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép các thông tin mà người dùng công khai từ bất cứ cá nhân hay tổ chức thứ ba nào đó.
d) Xóa dữ liệu thông tin của bạn
- Người dùng có thể xóa một số dữ liệu cũng như nội dung do người dùng tạo hoặc tải lên bất cứ lúc nào mà người dùng muốn.
- Mọi yêu cầu về việc xóa dữ liệu thông tin, người dùng có thể liên hệ theo địa chỉ mail (bdsvn.help@gmail.com).
- Khi người dùng yêu cầu xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo một quy trình xóa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của người dùng khỏi các máy chủ của chúng tôi một cách an toàn, hoặc chỉ giữ lại dữ liệu dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.
e) Liên kết và chia sẻ với các bên thứ ba
Khi người dùng sử dụng các dịch vụ của Bdsvn.net, chúng tôi có thể cung cấp những liên kết dẫn đến trang web của bên thứ ba hoặc nguồn tài nguyên công nghệ phục vụ cho việc tạo ra các tiện ích, trợ giúp cho người dùng. Chính vì thế mọi thông tin nội dung của bên thứ ba, Bdsvn.net hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
f) Các thay đổi và thắc mắc
Chính sách bảo mật của Bdsvn.net có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được nêu rõ ngay trên mục chính sách bảo mật của web. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ theo địa chỉ mail (bdsvn.help@gmail.com) để được giải đáp.