VIP Bạc

Chỉ từ

7,000 VND/ 1 tháng

• Xem danh sách khác hàng tại 1 thành phố lớn bất kì theo lựa chọn

• Xem không giới hạn số lượng khách hàng

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Được chọn nhiều nhất

VIP Vàng

Chỉ từ

8,000 VND/ 1 tháng

• Xem khách hàng trên toàn quốc

• Xem không giới hạn số lượng khách hàng

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Theo yêu cầu

Giá

Liên Hệ

•   Xem dữ liệu theo yêu cầu đặc biệt

•  Cung cấp tính năng theo nhu cầu riêng