VIP Bạc

Chỉ từ

100,000 VND/ 1 tháng

giá cũ   1,000,000 VNĐ

• Xem không phải trả phí thông tin 10 khách NET/ngày

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Được chọn nhiều nhất

VIP Vàng

Chỉ từ

200,000 VND/ 1 tháng

giá cũ   2,000,000 VNĐ

• Xem không phải trả phí thông tin 20 khách NET/ngày

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

 

Theo yêu cầu

Giá

Liên Hệ

•   Xem dữ liệu theo yêu cầu đặc biệt

•  Cung cấp tính năng theo nhu cầu riêng