Tin chính chủ

Giá Liên hệ Địa chỉ Diện tích Dự án Số căn Phòng ngủ Phòng vệ sinh Pháp lý Giá mua tin
1 tỷ 700tr
06/12/2022
Hiện số Nam Từ Liêm, Hà Nội 54.5m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 30k Mua
5 tỷ 300tr
23/11/2022
Hiện số Ba Đình, Hà Nội 90m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 110k Mua
4 tỷ 830tr
16/11/2022
Hiện số Hà Nội 113m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 100k Mua
6 tỷ 500tr
15/11/2022
Hiện số Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 88m2 -- xxxx 2 -- Sổ đỏ 130k Mua
2 tỷ 250tr
14/11/2022
Hiện số Quận 9, Hồ Chí Minh 60m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 50k Mua
38tr
14/11/2022
Hiện số Nam Từ Liêm, Hà Nội 181m2 -- xxxx 4 3 Sổ đỏ 20k Mua
1 tỷ 550tr
11/11/2022
Hiện số Hà Đông, Hà Nội 63m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 30k Mua
4 tỷ 800tr
10/11/2022
Hiện số Bình Chánh, Hồ Chí Minh 150m2 -- xxxx 3 -- Sổ đỏ 100k Mua
4 tỷ 950tr
08/11/2022
Hiện số Thủ Đức, Hồ Chí Minh 83m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 100k Mua
4 tỷ
07/11/2022
Hiện số Hà Nội 100.8m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 80k Mua
2 tỷ 200tr
07/11/2022
Hiện số Tân Phú, Hồ Chí Minh 63m2 -- xxxx 2 1 Sổ đỏ 40k Mua
1 tỷ 315tr
07/11/2022
Hiện số Hoài Đức, Hà Nội 82m2 -- xxxx 2 -- Sổ đỏ 30k Mua
3 tỷ 600tr
07/11/2022
Hiện số Thủ Đức, Hồ Chí Minh 50m2 -- xxxx 1 1 Sổ đỏ 70k Mua
2 tỷ 800tr
06/11/2022
Hiện số Quận 7, Hồ Chí Minh 94m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 60k Mua
2 tỷ 600tr
06/11/2022
Hiện số Hai Bà Trưng, Hà Nội 70m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 50k Mua
9 tỷ
06/11/2022
Hiện số Hồ Chí Minh 105m2 -- xxxx 3 -- Sổ đỏ 180k Mua
3 tỷ
06/11/2022
Hiện số Hoàng Mai, Hà Nội 83.22m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 60k Mua
2 tỷ 700tr
05/11/2022
Hiện số Thanh Trì, Hà Nội 81m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 50k Mua
3 tỷ 300tr
04/11/2022
Hiện số Quận 9, Hồ Chí Minh 59m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 70k Mua
3 tỷ 400tr
04/11/2022
Hiện số Hà Đông, Hà Nội 102.79m2 -- xxxx -- -- Sổ đỏ 70k Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 700tr 06/12/2022
Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Diện tích: 54.5m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 5 tỷ 300tr 23/11/2022
Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 90m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 110k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 830tr 16/11/2022
Địa chỉ: Hà Nội
Diện tích: 113m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 100k
Mua
Cần bán
Giá: 6 tỷ 500tr 15/11/2022
Địa chỉ: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Diện tích: 88m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 130k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 250tr 14/11/2022
Địa chỉ: Quận 9, Hồ Chí Minh
Diện tích: 60m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 38tr 14/11/2022
Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Diện tích: 181m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3

Giá mua tin: 20k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 550tr 11/11/2022
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 63m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 800tr 10/11/2022
Địa chỉ: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Diện tích: 150m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 100k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 950tr 08/11/2022
Địa chỉ: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 83m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 100k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 07/11/2022
Địa chỉ: Hà Nội
Diện tích: 100.8m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 80k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 200tr 07/11/2022
Địa chỉ: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Diện tích: 63m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1

Giá mua tin: 40k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 315tr 07/11/2022
Địa chỉ: Hoài Đức, Hà Nội
Diện tích: 82m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 600tr 07/11/2022
Địa chỉ: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 50m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1

Giá mua tin: 70k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 800tr 06/11/2022
Địa chỉ: Quận 7, Hồ Chí Minh
Diện tích: 94m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 600tr 06/11/2022
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 70m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 9 tỷ 06/11/2022
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 105m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 180k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 06/11/2022
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Diện tích: 83.22m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 700tr 05/11/2022
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội
Diện tích: 81m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 300tr 04/11/2022
Địa chỉ: Quận 9, Hồ Chí Minh
Diện tích: 59m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 70k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 400tr 04/11/2022
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 102.79m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: --
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 70k
Mua