Tin chính chủ

Giá Liên hệ Địa chỉ Diện tích Mặt tiền Tầng Đặc điểm Pháp lý Giá mua tin
10 tỷ
07/12/2022
Hiện số 68.10A Quốc Lộ 13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 105m2 4m 4 Ngõ ô tô Sổ đỏ 200k Mua
23 tỷ
07/12/2022
Hiện số 22.KP7 Đường 30, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 600m2 8m 4 Mặt phố Sổ đỏ 460k Mua
4 tỷ 500tr
07/12/2022
Hiện số 515.13.51 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 69.7m2 4m 3 Ngõ xe máy Sổ đỏ 90k Mua
6 tỷ
07/12/2022
Hiện số 8.19 Đường 26, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 60m2 3m 2 Ngõ xe máy Sổ đỏ 120k Mua
17 tỷ
07/12/2022
Hiện số 50 Hiệp Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 89m2 4.1m 1 Mặt phố Sổ đỏ 340k Mua
7 tỷ 700tr
07/12/2022
Hiện số 22.2.10 Đường 26, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 103m2 4.5m 1 Ngõ ô tô Sổ đỏ 150k Mua
3 tỷ 500tr
07/12/2022
Hiện số 1056.2.1 Tỉnh lộ 43.KP1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 84m2 1.5m 5 Ngõ ô tô Sổ đỏ 70k Mua
4 tỷ 500tr
07/12/2022
Hiện số Ngõ Hàng Đậu.3 Hàng Đậu, Ba Đình, Hà Nội 60m2 5m 1 Ngõ 3 gác Sổ đỏ 90k Mua
25 tỷ 200tr
07/12/2022
Hiện số 512.18 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 84m2 4.4m 4 Ngõ ô tô Sổ đỏ 500k Mua
5 tỷ 800tr
07/12/2022
Hiện số 151.53.32 Liên khu 4-5, Bình Tân, Hồ Chí Minh 61m2 4m 3 Ngõ ô tô Sổ đỏ 120k Mua
6 tỷ 500tr
07/12/2022
Hiện số 207.30.6 Thạnh Xuân 24, Quận 12, Hồ Chí Minh 109m2 5.6m 1 Ngõ ô tô Sổ đỏ 130k Mua
2 tỷ 900tr
07/12/2022
Hiện số 7.134.2A Đường liên khu 5-6, Bình Tân, Hồ Chí Minh 38.5m2 3.5m 2 Ngõ ô tô Vi bằng 60k Mua
5 tỷ 150tr
07/12/2022
Hiện số 58/6V Ấp Thới Tây 2, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 49.7m2 4.8m -- Mặt phố Sổ đỏ 100k Mua
4 tỷ
06/12/2022
Hiện số 1112.6 Kha Vạn Cân , Thủ Đức, Hồ Chí Minh 48m2 3m 1 Ngõ xe máy Sổ đỏ 80k Mua
4 tỷ 700tr
06/12/2022
Hiện số 71.10.14.Tổ 21.KP2 Đường số 4, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 80m2 5.5m 1 Ngõ 3 gác Sổ đỏ 90k Mua
1 tỷ 700tr
06/12/2022
Hiện số 68.16 Đường Lê Thị Hoa, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 50m2 4.5m 2 Ngõ 3 gác Vi bằng 30k Mua
8 tỷ 150tr
06/12/2022
Hiện số 72.21 Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 65m2 4m 2 Ngõ ô tô Sổ đỏ 160k Mua
8 tỷ 500tr
06/12/2022
Hiện số 1319C Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 67m2 4.2m 1 Ngõ ô tô Sổ đỏ 170k Mua
12 tỷ 500tr
06/12/2022
Hiện số 214.KP1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 91.5m2 4.7m 2 Ngõ ô tô Sổ đỏ 250k Mua
16 tỷ
06/12/2022
Hiện số 22.29.KP3 Đường số 7, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 220m2 11m 1 Ngõ ô tô Sổ đỏ 320k Mua
Cần bán
Giá: 10 tỷ 07/12/2022
Địa chỉ: 68.10A Quốc Lộ 13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 105m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4m
Số tầng: 4
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 200k
Mua
Cần bán
Giá: 23 tỷ 07/12/2022
Địa chỉ: 22.KP7 Đường 30, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 600m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 8m
Số tầng: 4
Đặc điểm: Mặt phố

Giá mua tin: 460k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 500tr 07/12/2022
Địa chỉ: 515.13.51 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 69.7m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4m
Số tầng: 3
Đặc điểm: Ngõ xe máy

Giá mua tin: 90k
Mua
Cần bán
Giá: 6 tỷ 07/12/2022
Địa chỉ: 8.19 Đường 26, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 60m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 3m
Số tầng: 2
Đặc điểm: Ngõ xe máy

Giá mua tin: 120k
Mua
Cần bán
Giá: 17 tỷ 07/12/2022
Địa chỉ: 50 Hiệp Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 89m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4.1m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Mặt phố

Giá mua tin: 340k
Mua
Cần bán
Giá: 7 tỷ 700tr 07/12/2022
Địa chỉ: 22.2.10 Đường 26, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 103m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4.5m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 150k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 500tr 07/12/2022
Địa chỉ: 1056.2.1 Tỉnh lộ 43.KP1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 84m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 1.5m
Số tầng: 5
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 70k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 500tr 07/12/2022
Địa chỉ: Ngõ Hàng Đậu.3 Hàng Đậu, Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 60m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 5m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ 3 gác

Giá mua tin: 90k
Mua
Cần bán
Giá: 25 tỷ 200tr 07/12/2022
Địa chỉ: 512.18 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 84m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4.4m
Số tầng: 4
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 500k
Mua
Cần bán
Giá: 5 tỷ 800tr 07/12/2022
Địa chỉ: 151.53.32 Liên khu 4-5, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Diện tích: 61m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4m
Số tầng: 3
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 120k
Mua
Cần bán
Giá: 6 tỷ 500tr 07/12/2022
Địa chỉ: 207.30.6 Thạnh Xuân 24, Quận 12, Hồ Chí Minh
Diện tích: 109m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 5.6m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 130k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 900tr 07/12/2022
Địa chỉ: 7.134.2A Đường liên khu 5-6, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Diện tích: 38.5m2

Pháp lý: Vi bằng
Mặt tiền: 3.5m
Số tầng: 2
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 5 tỷ 150tr 07/12/2022
Địa chỉ: 58/6V Ấp Thới Tây 2, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Diện tích: 49.7m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4.8m
Số tầng: --
Đặc điểm: Mặt phố

Giá mua tin: 100k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 06/12/2022
Địa chỉ: 1112.6 Kha Vạn Cân , Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 48m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 3m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ xe máy

Giá mua tin: 80k
Mua
Cần bán
Giá: 4 tỷ 700tr 06/12/2022
Địa chỉ: 71.10.14.Tổ 21.KP2 Đường số 4, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 80m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 5.5m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ 3 gác

Giá mua tin: 90k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 700tr 06/12/2022
Địa chỉ: 68.16 Đường Lê Thị Hoa, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 50m2

Pháp lý: Vi bằng
Mặt tiền: 4.5m
Số tầng: 2
Đặc điểm: Ngõ 3 gác

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 8 tỷ 150tr 06/12/2022
Địa chỉ: 72.21 Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Diện tích: 65m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4m
Số tầng: 2
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 160k
Mua
Cần bán
Giá: 8 tỷ 500tr 06/12/2022
Địa chỉ: 1319C Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Diện tích: 67m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4.2m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 170k
Mua
Cần bán
Giá: 12 tỷ 500tr 06/12/2022
Địa chỉ: 214.KP1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 91.5m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 4.7m
Số tầng: 2
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 250k
Mua
Cần bán
Giá: 16 tỷ 06/12/2022
Địa chỉ: 22.29.KP3 Đường số 7, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 220m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Mặt tiền: 11m
Số tầng: 1
Đặc điểm: Ngõ ô tô

Giá mua tin: 320k
Mua