VIP Bạc

Chỉ từ

250,000 VND/ 1 tháng

• Xem dữ liệu của 1 thành phố lớn bất kì

• Xem không giới hạn số lượng tin

• Lọc tin chính chủ theo nhu cầu

 Ưu đãi giảm 60% nếu mua gói 12 tháng (chỉ còn 100,000 VNĐ/tháng)

 Tặng kèm gói VIP xem khách hàng có tài sản bạc

Được chọn nhiều nhất

VIP Vàng

Chỉ từ

500,000 VND/ 1 tháng

• Xem dữ liệu của tất cả các thành phố

• Xem không giới hạn số lượng tin

• Lọc tin chính chủ theo nhu cầu

Ưu đãi giảm 60% nếu mua gói 12 tháng (chỉ còn 200,000 VNĐ/tháng)

Tặng kèm gói VIP xem khách hàng có tài sản vàng

Theo yêu cầu

Giá

Liên Hệ

•   Xem dữ liệu theo yêu cầu đặc biệt

•  Cung cấp tính năng theo nhu cầu riêng