VIP Bạc

Chỉ từ

100,000 VND/ 1 tháng

giá cũ   250,000 VNĐ

• Xem danh sách khách hàng tại 1 thành phố lớn bất kì theo lựa chọn

• Xem không giới hạn số lượng khách hàng

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Được chọn nhiều nhất

VIP Vàng

Chỉ từ

200,000 VND/ 1 tháng

giá cũ   500,000 VNĐ

• Xem khách hàng trên toàn quốc

• Xem không giới hạn số lượng khách hàng

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Theo Yêu Cầu

Giá

Liên Hệ

•   Xem dữ liệu theo yêu cầu đặc biệt

•  Cung cấp tính năng theo nhu cầu riêng