Bảng giá gói tin

Lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói tiết kiệm

Đăng tin lên 19 website

Web tiêu biểu

220,000 đ

Mua gói này

Gói thường

Đăng tin lên 22 website

Web tiêu biểu

370,000 đ

Mua gói này

Gói cơ bản

Đăng tin lên 23 website

Web tiêu biểu

550,000 đ

Mua gói này

Gói đặc biệt

Đăng tin lên 24 website

Web tiêu biểu

950,000 đ

Mua gói này

Gói nâng cao

Đăng tin lên 24 website

Web tiêu biểu

2,200,000 đ

Mua gói này

Gói đặc biệt cao

Đăng tin lên 25 website

Web tiêu biểu

3,200,000 đ

Mua gói này