Tin chính chủ

Giá Liên hệ Địa chỉ Diện tích Dự án Số căn Phòng ngủ Phòng vệ sinh Pháp lý Giá mua tin
1 tỷ 950tr
04/11/2022
Hiện số Quận 11, Hồ Chí Minh 41m2 -- xxxx -- -- Sổ đỏ 40k Mua
22tr
01/11/2022
Hiện số Hà Đông, Hà Nội 130m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 20k Mua
1 tỷ 600tr
25/10/2022
Hiện số Quận 12, Hồ Chí Minh 61m2 -- xxxx 2 1 Sổ đỏ 30k Mua
6 tỷ
24/10/2022
Hiện số Quận 4, Hồ Chí Minh 92m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 120k Mua
1 tỷ 750tr
22/10/2022
Hiện số Hà Nội 35.7m2 -- xxxx -- -- Sổ đỏ 40k Mua
1 tỷ 600tr
20/10/2022
Hiện số Quận 8, Hồ Chí Minh 56.5m2 -- xxxx 2 1 Sổ đỏ 30k Mua
2 tỷ 200tr
20/10/2022
Hiện số Tân Phú, Hồ Chí Minh 86.5m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 40k Mua
2 tỷ 300tr
18/10/2022
Hiện số Nam Từ Liêm, Hà Nội 54.6m2 -- xxxx 2 1 Sổ đỏ 50k Mua
1 tỷ 900tr
16/10/2022
Hiện số Hà Đông, Hà Nội 61m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 40k Mua
2 tỷ 750tr
16/10/2022
Hiện số Hoàng Mai, Hà Nội 98m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 60k Mua
3 tỷ
16/10/2022
Hiện số Quận 7, Hồ Chí Minh 72m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 60k Mua
3 tỷ 500tr
16/10/2022
Hiện số Bình Chánh, Hồ Chí Minh 78m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 70k Mua
3 tỷ 800tr
15/10/2022
Hiện số Quận 6, Hồ Chí Minh 83m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 80k Mua
3 tỷ
15/10/2022
Hiện số Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 87.1m2 -- xxxx 3 -- Sổ đỏ 60k Mua
1 tỷ 370tr
12/10/2022
Hiện số Quận 12, Hồ Chí Minh 44m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 30k Mua
3 tỷ 200tr
12/10/2022
Hiện số Cầu Giấy, Hà Nội 120m2 -- xxxx 3 2 Sổ đỏ 60k Mua
2 tỷ 600tr
12/10/2022
Hiện số Quận 12, Hồ Chí Minh 64m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 50k Mua
2 tỷ 390tr
12/10/2022
Hiện số Hà Đông, Hà Nội 77m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 50k Mua
2 tỷ 500tr
11/10/2022
Hiện số Quận 3, Hồ Chí Minh 50m2 -- xxxx 1 1 Sổ đỏ 50k Mua
2 tỷ 200tr
11/10/2022
Hiện số Thủ Đức, Hồ Chí Minh 60m2 -- xxxx 2 2 Sổ đỏ 40k Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 950tr 04/11/2022
Địa chỉ: Quận 11, Hồ Chí Minh
Diện tích: 41m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: --
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 40k
Mua
Cần bán
Giá: 22tr 01/11/2022
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 130m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 20k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 600tr 25/10/2022
Địa chỉ: Quận 12, Hồ Chí Minh
Diện tích: 61m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 6 tỷ 24/10/2022
Địa chỉ: Quận 4, Hồ Chí Minh
Diện tích: 92m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 120k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 750tr 22/10/2022
Địa chỉ: Hà Nội
Diện tích: 35.7m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: --
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 40k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 600tr 20/10/2022
Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh
Diện tích: 56.5m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 200tr 20/10/2022
Địa chỉ: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Diện tích: 86.5m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 40k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 300tr 18/10/2022
Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Diện tích: 54.6m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 900tr 16/10/2022
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 61m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 40k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 750tr 16/10/2022
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Diện tích: 98m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 16/10/2022
Địa chỉ: Quận 7, Hồ Chí Minh
Diện tích: 72m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 500tr 16/10/2022
Địa chỉ: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Diện tích: 78m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 70k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 800tr 15/10/2022
Địa chỉ: Quận 6, Hồ Chí Minh
Diện tích: 83m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 80k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 15/10/2022
Địa chỉ: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Diện tích: 87.1m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: --

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 1 tỷ 370tr 12/10/2022
Địa chỉ: Quận 12, Hồ Chí Minh
Diện tích: 44m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 30k
Mua
Cần bán
Giá: 3 tỷ 200tr 12/10/2022
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích: 120m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 60k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 600tr 12/10/2022
Địa chỉ: Quận 12, Hồ Chí Minh
Diện tích: 64m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 390tr 12/10/2022
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 77m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 500tr 11/10/2022
Địa chỉ: Quận 3, Hồ Chí Minh
Diện tích: 50m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1

Giá mua tin: 50k
Mua
Cần bán
Giá: 2 tỷ 200tr 11/10/2022
Địa chỉ: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Diện tích: 60m2

Pháp lý: Sổ đỏ
Dự án: --
Số căn: xxxx
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2

Giá mua tin: 40k
Mua